Pellinge Musikdagar - Pellinki Musiikkipäivät
5-8.8.2021
Med förbehåll för ändringar och annulleringar
Emil Holmström
Paavali Jumppanen
Emma Klingenberg
Tuuli Lindeberg
Kamus quartet
Kristian Nyman

Erica Back
Ismo Eskelinen
Monica Groop
(konstnärlig ledare)