KONTAKTUPPGIFTER

Epost:
info@pellingemusikdagar.fi

Tilläggsinformation och bokningar:
Söderby-Boden 019 540699

Konstnärlig ledare:
Monica Groop

Producent:
Carol Forsblom