Reidar Tollander

 
Reidar Tollander har avlagt musikmagisterexamen vid Sibelius-Akademin från avdelningen för kyrkomusik år 2005 samt från avdelningen för utövande musik med orgel som huvudämne år 2009. Han har bl.a. deltagit i olika mästarkurser vid Göteborgs internationella orgelakademi och Internationaal Orgelfestivaal Haarlem. Tollander arbetar som kantor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.