Paavali Jumppanen

 

Paavali Jumppanen
är en av sin generations mest aktiva och internationellt framgångsrika pianister och han trivs lika väl med Bachs Die Kunst der Fuge som med Schönbergs pianokonsert, Brahms konserter och Beethovens sonater. Som en stor vän av avantgarde har Jumppanen arbetat tillsammans med flera av vår tids kompositörer. Samarbetet med bl.a. Pierre Boulez, Henri Dutilleux, Perttu Haapanen och Lauri Kilpiö har varit betydelsefullt för honom.

Efter avslutade studier vid Sibelius-Akademin fortsatte han i Schweiz under ledning av Krystian Zimmerman. Vid Basels musikakademi studerade han förutom piano, även klavikord, fortepiano och orgel – Jumppanen uppträder numera även som organist. Jumppanen gästade läsåret 2011-12 Harvards universitets musikvetenskapliga institution, där han bl a studerade och arbetade på en bok om Beethovens pianosonater. Han har framfört både Beethovens och Mozarts pianosonater i flera uppmärksammade konsertserier både i Finland och i USA. The Boston Globe skrev om den ”perfekta balansen” i hans tolkning av Beethovens sena sonater.

Jumppanen har också gjort ett flertal skivinspelningar. Deutsche Grammophone utgav 2005 hans inspelning av Pierre Boulez tre pianosonater. The Guardian ansåg den vara alla tiders bästa inspelning av Boulez pianomusik. Jumppanens helhetsinspelning av Beethovens violinsonater med den kanadensiska violinisten Corey Cerovsek belönades i sin tur år 2008 med det prestigefyllda Midem-priset. 2011 erhöll Jumppanen Wihuri-stiftelsens pris som erkännande för sitt kulturella arbete. Han är även en omtyckt pedagog, och verkar som lektor i piano-och kammarmusik vid Esbo musikinstitut och har en gästprofessur vid Sibelius-Akademin. Sedan 2015 är han konstnärlig ledare för PianoEspoo festivalen.

Paavali Jumppanen