Nils-Erik Sparf

 

Nils-Erik Sparf tog solistdiplomexamen vid Musikhögskolan i Stockholm 1971 och fortsatte sedan sin utbildning vid Pragakademien. Åren 1973–1979 var han förstaviolinist och konsertmästare i Hovkapellet. De följande två åren innehade han tjänsten som 2:e konsertmästare i Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm för att sedan verka som primarie i Uppsala Kammarsolister och konsertmästare i Uppsala Kammarorkester mellan 1981 och 1993. Mellan 1993 och 1999 var han tillbaka i Kungliga Filharmonikerna, denna gång som 1:e konsertmästare, och därefter åter till Uppsala Kammarorkester och Uppsala Kammarsolister.

Nils-Erik Sparf finns också representerad på ett stort antal cd-inspelningar inte minst med Uppsala Kammarorkester i Brahms violinkonsert 2012 och Mozarts fem violinkonserter 2013. Sedan 1992 är Nils-Erik Sparf är ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien. Han har erhållit en rad utmärkelser och priser för sina unika tolkningar. 2004 mottog han medaljen ”Litteris et Artibus” och 2013 Kungliga Musikaliska Akademins Interpretpris.

Nils-Erik Sparf.