Minna-Leena Lahti

 
Minna-Leena Lahti är en sopran, kyrkomusiker och sångpedagog från Karleby. Hon studerade 2007-2010 finska vid Uleåborgs universitet och sång för Raimo Niemikorpi 2018-2012 vid yrkeshögskolan i Uleåborgs län samt 2013-2018 sång vid Centria-yrkeshöskolan för Anitta Ranta. För tillfället studerar hon vid Sibelius-Akademins operautbildning för baritonen Hannu Niemelä. Hon har medverkat i flera operaproduktioner bl a i rollerna Pamina (Trollflöjten), Vitellia (La clemenza di Tito), Female Chorus (The Rape of Lucretia), Micaëla (Carmen) och Morgana (Alcina).