Lily-Marlene Puusepp

 
Harpisten Lily-Marlene Puusepp har studerat vid Sibelius-Akademin för Marjatta Haahti och tog sin magisterexamen 2005. Hon har uppträtt på flertalet finländska festivaler bl a Musica nova i Helsingfors, festivalen i Viitasaari (Musiikin aika), Tammerfors Biennale, Helsingfors festspel, Sibeliusdagarna i Lovisa, Kymijoki lohisoitto, Jyväskylä sommar, Crusell-veckan och Hangö musikfestival. Hon har uppträtt som solist med Jyväskylä sinfonietta, Villmanstrands stadsorkester, Mellersta Österbottens kammarorkester, Seinäjokis orkester och kammarorkestern Avanti! Hon har uppträtt i Skandinavien, mellersta Europa, Japan och Australien. Puusepp har spelat in flera cd skivor och gjort inspelningar för Rundradion. Hon är medlem av Defunensemblen som koncentrerar sig på utförandet av elektroakustisk musik och hon har uruppfört flertalet kammar- och soloverk för harpa. Förutom i de finländska orkestrarna har hon spelat i Bergens filharmoniska orkester samt i nationaloperans orkester i Oslo samt varit stämledare i RSO (Radions symfoniorkester). Instrumentet hon spelar på är en Lyon & Healy Style 23 konsertharpa, vars anskaffning har understötts av Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelins stiftelse och Sibelius-Akademins understödsförening. För närvarande undervisar Lily-Marlene Puusepp vid Helsingfors konservatorium, musikinstitutet Juvenalia och i Vanda musikinstitut.