Leena Jaakkola

 

Leena Jaakkola började spela violin som sexåring som Erkki Palolas elev vid musikinstitutet i Kervo. Hon fortsatte studierna vid Sibelius-Akademins ungdomsutbildning för Seppo Tukiainen, och senare för Mari Tampere-Bezrodny och Petri Aarnio. Leena fullbordade sina studier i Schweiz i Rudolf Keolmans klass, och tog magisterexamen både från Zürcher Hochschule der Künste och från Sibelius-Akademin med utmärkta vitsord. Hon har deltagit i mästarkurser för Hagai Shaham, Gerhard Schulz, Tuomas Haapanen och Mi-Kyung Lee.
Leena är en hängiven kammarmusiker och uppträder regelbundet både på inhemska och europeiska festivaler. Hon har varit solist med bl a ZHDK (Zürich) – och Musica di Parma kammarorkestrarna, samt vunnit 1. pris i Kiwanis kammarmusiktävling i Schweiz, som medlem av en pianotrio. Hon har arbetat vid Tammerfors filharmoniska orkester, och är sedan 2016 anställd i Radions symfoniorkester i 1.violinsektionen. Hon spelar på en Gioffredo Cappa violin från år 1690.

Leena Jaakkola.