Heidi Peltoniemi

 

Heidi Peltoniemi är sedan 2002 solocellist i Helsingfors barockorkester, och tillsammans med orkestern har hon gästspelat i flertalet europeiska städer samt i Israel, Kina, Sydkorea och Japan. Hon spelar på en Giovanni Taningard cello från 1700-talet och hon spelar även viola da gamba (Bodart 1996) och violoncell piccolo (Koós 2022). Kammarmusiken står hennes hjärta nära, och hon gör så ofta hon kan nya upptäcktsresor för att hitta ny repertoar. Hemma i den före detta bykyrkan i Sockenbacka, där hon numera är bosatt med sin familj, arrangerar hon konserter med barockmusik. Heidi undervisar i barockmusik vid yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.

Heidi Peltoniemi.