Fanny Henn

 

Mezzosopranen Fanny Henn stod första gången på scenen som 14-åring i Ilkka Kuusistos sångspel ”Fjäriln Vingad” på Svenska Teatern som en av Gracerna. Några år senare deltog hon med sång i konceptet ”Ilveilijäperhe” på Borgbacken i Helsingfors. Efter detta har hon uppträtt vid bl.a. Oulun Kaupunginteatteri i musikalen My Fair Lady och Tapio Tuomelas opera Neljäntienristeys, och vid Åbo Svenska Teater i kören i Mozarts Figaros Bröllop. Till hennes senaste operaroller hör ’Ottone’ i Monteverdis Poppeas Kröning, ’The Grand Duchess’ i Berkeleys A Dinner Engagement, ’Andra Damen’ i Trollflöjten, ’Madama La Rose’ och ’Madama Rosa’i  Rossinis La Gazzetta och i Donizettis Il Campanello, samt ’Flicka 2’ i P.H. Nordgrens Den Svarte Munken.

Som konsertsolist har Henn uppträtt bl.a. med den Finländska Barockorkestern i Händels Messias och i Mendelssohns Elias med Helsinki Metropolitan Orchestra. Hon har även uppträtt som solist med Symfoniorkestern Vivo och Suomen Musiikkiteatteriensemble ry vid en musikalkonsert med musik ur Les Misérables och West Side Story.  År 2023 valdes hon till årets solist för Päivi och Paavo Lipponens fond. Henn har nyligen avlagt magisterexamen vid Sibelius-Akademins operautbildning under ledning av Monica Groop.

Fanny Henn.